रुपन्देही जिल्लाको नक्सा -गाविस तथा नगरपालिका

रुपन्देही जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका पाँच नगरपालिका र ४८ गाविसहरु रहेका छन्

 

Skip to toolbar