सूचना तथा समाचार


जिल्ला समन्वय समिति गठन

नेपालको सम्विधान २०७२ को धारा २२०को उपधारा ३ अनुसार मिति २०७४।४।२८ गते ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देही गठन भएको...
थप पढ्नुहोस ...आ.ब.२०७१.०७२ को जि‍‍‍‍‍.बि‍‍.स तथा गाबिसको न्यु.स.का.स नतिजा

आ.ब.२०७१.०७२ को जि‍‍‍‍‍.बि‍‍.स तथा गाबिसको न्यु.स.का.स नतिजाddc-and-vdc-mcpm-reportयोजना छनौटका आधारहरु २०७४-०७५

योजना छनौटका आधारहरु २०७४-०७५yojana-chhanotka-aadharhru074-75आ.व. २०७३।७४ को स्वीक्रित कार्ययोजना

आ.व. २०७३।७४ को स्वीक्रित कार्ययोजना karay-yohanaआ.व. २०७३।७४ को लागि योजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु

आ.व. २०७३।७४ को लागि योजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु2073-074-yojana-chhanotka-aadharसीमा क्षेत्र बिकास र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवामा राख्ने सम्वन्धी सूचना

sima-kshretra-and-nirwachan-kshetra-ko-form-and-syllabusसीमा क्षेत्र बिकास र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवामा राख्ने सम्वन्धी सूचनाvacancyजिल्ला दररेट

आ.व.२०७३।०७४को स्वीक्रित जिल्ला दररेट%e0%a4%a6%e0%a4%b0%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a5%a8%e0%a5%a6%e0%a5%ad%e0%a5%a9-%e0%a5%ad%e0%a5%aaआ‍‍‍‍‌‌‌.व २०७२।०७३को खर्च सार्वजनिक

आ‍‍‍‍‌‌‌.व २०७२।०७३को खर्च सार्वजनिकkharcha_sarbajanik07273जिल्ला विकास समिति रुपन्देहिको सूचना

जिल्ला विकास समिति रुपन्देहिको सूचना
Skip to toolbar